Baş ağrısı ve yüksek ateş duası

Yüksek ateşli hastalık, baş ağrısı veya bir yerinde ağrısı olan hastaların bizzat okuyacağı duâ’nın hadîs-i şerîfte geçen şekli şöyle: أَعُوذُ بِاللَّهِ العَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ Okunuşu: Eʿûẕu billâhi’l-Aʿẓîm min şerri kulli ʿırḳin neʿ-ʿâr (şeddeli ayn) ve min şerri ḥarrinnâr. Önemli bir hatırlatma: Bu dua başkası tarafından ateşli veya ağrısı

Zorlukla karşılaşınca okunacak dua

Hz. Enes (radıallahuanh)’dan rivâyet edilmiştir ki, Hz. Peygamber Aleyhisselâm Efendimiz, herhangi zor bir işle karşılaştığı zaman şöyle duâ buyururlardı: “Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec’alül’hazne izâ şi’te sehlâ.” Mânâsı: “Allâh’ım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen, dilediğin zaman, zor olan şeyi kolay kılarsın.” veya “Allah’ım! Sen neyi kolaylaştırırsan o

Her peygamber için kabul edilmiş bir dua vardır.

Bize Mâlik, Ebu’z-Zinâd’dan; o da el-A’rec’den; o da Ebû Hureyre (radıyallâhü anh)‘dan tahdîs etti ki, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Her peygambe­rin duâ edegeldiği kabul edilmiş bir duâsı vardır. Ben o duamı, âhirete ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum.” buyurmuştur. Ve bana Halîfe ibn Hayyât söyledi: Mu’temir şöyle demiştir: Ben babam Süleyman et-Teymî’den

‘Müslüman müslümâna zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz”.

Salime de Abdullah ibn Umer (radıyallâhü anh) şöyle haber vermiş­tir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştu: “Müslüman müsiümânın (dîn) kar­deşidir. Müslüman müslümâna zulmetmez, müslümân müslümânı (tehlikede ve musibette) terk de etmez. Her kim müslim kardeşinin hacetinde bulunursa Allah da onun hacetini yerine getirir. Her kim bir müslümândan bir keder (bir darlık) giderip onu ferahlatırsa,