Her peygamber için kabul edilmiş bir dua vardır.

Bize Mâlik, Ebu’z-Zinâd’dan; o da el-A’rec’den; o da Ebû Hureyre (radıyallâhü anh)‘dan tahdîs etti ki, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Her peygambe­rin duâ edegeldiği kabul edilmiş bir duâsı vardır. Ben o duamı, âhirete ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum.” buyurmuştur. Ve bana Halîfe ibn Hayyât söyledi: Mu’temir şöyle demiştir: Ben babam Süleyman et-Teymî’den

‘Müslüman müslümâna zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz”.

Salime de Abdullah ibn Umer (radıyallâhü anh) şöyle haber vermiş­tir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştu: “Müslüman müsiümânın (dîn) kar­deşidir. Müslüman müslümâna zulmetmez, müslümân müslümânı (tehlikede ve musibette) terk de etmez. Her kim müslim kardeşinin hacetinde bulunursa Allah da onun hacetini yerine getirir. Her kim bir müslümândan bir keder (bir darlık) giderip onu ferahlatırsa,