‘Müslüman müslümâna zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz”.

Salime de Abdullah ibn Umer (radıyallâhü anh) şöyle haber vermiş­tir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştu: “Müslüman müsiümânın (dîn) kar­deşidir. Müslüman müslümâna zulmetmez, müslümân müslümânı (tehlikede ve musibette) terk de etmez. Her kim müslim kardeşinin hacetinde bulunursa Allah da onun hacetini yerine getirir. Her kim bir müslümândan bir keder (bir darlık) giderip onu ferahlatırsa,