Hz. Muhammed’in (asv) saçlarında kaç örük vardı?

Erkeğin saçını örmesi caiz midir?

Ümmü Hanı anlatıyor: “Hz. Peygamber (a.s.m) (fetih günü) Mekke’ye geldiğinde saçlarının dört örgüsü vardı.”(Tirmizî, Libas, 39; Ebu Davud, Tereccül, 14).

Açıklama:

“Rasûlullah (s.a) Mekke’ye geldiğinde, başında dört tane belik (örgü) vardı.” Hâdisi, erkeklerin saçlarını örmelerinin caiz okluğuna delildir.

Peygamberimizin (asv), bazen saçlarını kısalttığı, bazen omuzlarına sarkıttığı, bazen ikiye ayırdığı, bazen örgü yaptığı bilinmektedir.(bk. Muhammed b. Yususf es-Salihî, Subulu’l-huda ve’r-reşad, 2/16). 

Bazı alimlere göre, Efendimizin (asv) Mekke fethinde saçlarını dört örgü halinde örmesinin hikmeti, onu tozlardan korumaktı.(bk. Tuhfetu’l-ahvezî, ilgili hadisin şerhi).

Saçı örgülü erkekler gusül alırken kadınların aksine saçlarını açması icap eder. Bazı mezheplerde açmasa da olur görüşü vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.