Salat-ı Tefriciye Türkçe ve Arapça okunuşu ve faydaları…

“Salat-ı nariye” veya “Salat-ı Tefriciye” olarak bilinen salavat-ı şerifenin Arapça olarak yazılışı aşağıda yer almaktadır. “Salât-ı Terficiye” nin aslı, Latin harfleriyle okunuşu ve anlamı şöyledir: “Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi’nillezi tenhallü bihi’l ukadü ve tenfericü bihi’l kürabü ve tükda bihi’l havaicü ve tünalü bihi’r regaibü ve hüsnü’l havatimi ve