HADİCETÜ’L-KÜBRA (Hz. Hatice radıallahu anha)

Hz. Hadice; güzelliği, malı, aklı, iffeti, hayâsı ve edebi ile Arabistan’da büyük şöhreti olan bir hanımefendi idi. Bu sebeple, her taraftan kendisine talip olan ve rağbet eden pek çok kimse vardı. Fakat gördüğü bir rüya gereği, o hiç kimseye iltifat etmemişti. Gerçekleşen rüya Rüyasında, gökten ay inip koynuna girmiş, ayın nuru, koltuğundan çıkıp, bütün âlemi

UBÂDE BİN SÂMİT

Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT Resûlullah efendimiz hicretten sonra Medîne’de, Yahûdîlerle antlaşma yapmışlardı. Buna göre Yahûdîler, Müslümanlara saldırmıyacaklar, onların düşmanlarına yardım etmiyeceklerdi! Buna rağmen, Yahûdîler sözlerinde durmadılar ve Müslüman kanı dökmekten çekinmediler. Medîneli Yahûdîler, üç kabîle hâlinde yaşıyorlardı. Kureyzâ, Nâdir ve Kaynukaoğulları. En cesûrları, Kaynuka Yahûdîleriydi. Pek sağlam bir kalede oturuyorlardı.

Abbas bin Ubade (Ra’diya Allâh’u ânh)

Biz Resulullahı koruyanların arasında bu­lunmaz da, ona bir zarar gelecek olursa, ar­tık Rabbimiz katında ileri süre bileceğimiz hiçbir mazeret yoktur. Hicretten önceydi. Peygamberimiz, İslamiyeti yayması ve oradaki Müslüman­lara öğretmesi için Sahabelerden Mus’ab bin Umeyr’i (r.a.) Medine’ye gönder­mişti. Hz. Mus’ab iyi konuşan, meselesini insanları kırmadan rahatça anlatabi­len bir kabileyete sahipti. Zaten Resulullah onu bunun için böyle

Salat-ı Tefriciye Türkçe ve Arapça okunuşu ve faydaları…

“Salat-ı nariye” veya “Salat-ı Tefriciye” olarak bilinen salavat-ı şerifenin Arapça olarak yazılışı aşağıda yer almaktadır. “Salât-ı Terficiye” nin aslı, Latin harfleriyle okunuşu ve anlamı şöyledir: “Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi’nillezi tenhallü bihi’l ukadü ve tenfericü bihi’l kürabü ve tükda bihi’l havaicü ve tünalü bihi’r regaibü ve hüsnü’l havatimi ve

Sekine Duası Türkçe Arapça okunuşu, anlamı, sırları…

Allahu-Ekber (10 defa denilir) Bismillahirrahmanirrahim Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemun, adlun, kuddusun.. Seyecalu’llahü ba’gde usriy-yusra Ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum. Ve innallahe biküm leraufur-rahim İnnallahe kene tevveber-rahime İnnallahe kene ğafurar-rahime Fe innallahe kene afüvven kadira İnnallahe kene semiam-basira İnnallahe kene alimen hakime İnnallahe kene aleyküm ragibe İnne fetahne leke fetham-mübine Ve yen surakellahu nasran azize